جینسینگ

این گیاهان را با این داروها نخورید

/post-1

در باور بسیاری از مردم استفاده از گیاهان دارویی یکی از بی‌عارضه‌ترین  روش‌ها برای تسکین درد‌ها و درمان بسیاری از اختلالات جسمی و بیماری‌هاست،  در حالی که از دیدگاه درمانگران و متخصصان شیوه‌های طبیعی درمانی سنتی و  مکمل این باور چندان درست نیست.